Župnišče Videm Dorepolje

Dve toplotni črpalki zrak/voda Nibe F2300-20