Centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica

Toplotna črpalka zrak/voda F2300-20